Здравейте

Интер САТ ООД разпространява телевизионни и радиопрограми чрез обществена далекосъобщителна мрежа и предоставя услуги чрез нея. Абонатите на „ИНТЕР САТ” имат възможност да гледат 200 цифрови и 60 аналогови тв програми, да слушат 20 радиостанции и имат достъп до високоскоростен интернет.

Свържете се с нас!

За аварии и други въпроси свържете се с нас на : +359 910 / 9 23 96 и на IntersatBG@gmail.com