Ценова Листа

Ценовата листа на обществените електронни съобщителни услуги, предоставяни от "Интер САТ" ООД. Цените са в лева, с ДДС.

Предоставяни на територията на гр. Мездра, област Враца.

Забележка*: При услуга с рекламирани скорости като „максимално достижими” скорости на сваляне (download) и на качване (upload), в Mbit/s : Максимална скорост 95% от рекламираните скорости;  Обичайно налична скорост 65% от рекламираните скорости; Минималната скорост 5% от рекламираните скорости.

Подробна ценова листа тук

Подробна пакетна ценова листа тук

Новите ценови листи влизат в сила от 01.04.2021