Ценова Листа

Ценовата листа на обществените електронни съобщителни услуги, предоставяни от "Интер САТ" ООД. Цените са в лева, с ДДС.

Предоставяни на територията на гр. Мездра, област Враца.

Забележка*: При услуга с рекламирани скорости като „максимално достижими” скорости на сваляне (download) и на качване (upload), в Mbit/s : Максимална скорост 95% от рекламираните скорости;  Обичайно налична скорост 65% от рекламираните скорости; Минималната скорост 5% от рекламираните скорости.

 Кабелна Телевизия  Цифрова Телевизия  Интернет  Пакети
15лв - Месечен абонамент за физически лица 21лв - SD цифрова телевизия 19лв - при при скорост на сваляне (download) до 6 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 1 Mbit/s /мегабита за секунда
29лв - Кабелна и Интернет със скорост на сваляне (download) до 6 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 1 Mbit/s /мегабита за секунда
22лв - Месечен абонамент за юридически лица 23лв - HD и SD цифрова телевизия 25лв - при скорост на сваляне (download) до 12 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 2 Mbit/s /мегабита за секунда
33лв - Кабелна, Цифрова SD телевизия и Интернет със скорост на сваляне (download) до 12 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 2 Mbit/s /мегабита за секунда
35лв - Кабелна, Цифрова HD телевизия и Интернет със скорост на сваляне (download) до 12 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 2 Mbit/s /мегабита за секунда
Плъзнете на дясно за повече информация