Свържете се с нас:

Интер САТ
Мездра, България 3100

Телефон: 0910 / 9 23 96
Е-майл: IntersatBG@gmail.com

Телефони за аварии

Телефон: 0910 / 9 23 96
Мобилен телефон: +359(0) 879 836 112

Телефони за аварии в с.Зверино, с.Оселна и с.Игнатица:

Мобилен телефон: +359 889 218 575 и +359 878 877 792