Общи условия и Политика на поверителност

На договора с крайните потребители на “ИНТЕРСАТ“ ООД - предприятие, което има право да предоставя на територията на Република България електронни съобщителни мрежи и услуги - разпространение на радио- и телевизионни програми и достъп до Интернет, както и свързани с и към тях допълнителни услуги.

- Настоящите Общи условия влизат в сила от 26.03.2019 г.

Виж в PDF

- Политика за защита на личните данни Интер CAT ООД.

Виж в PDF

- Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до интернет

Виж в PDF

- Информация по член 74 ал.2 от ЗЕС Интерсат ООД

Услуги
Общ брой абонати
1
Услуги за пренос/или разпространение на радио и телевизионни програми
1886

- Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване на "ИНТЕРСАТ"ООД

Виж в PDF

- Списък на излъчвани програми от "ИНТЕРСАТ" ООД

Виж в PDF

Ценова листа за ползване на подземната канална мрежа на “Интерсат” ООД – в сила от 01.01.2018 г.

Виж в PDF
Архив на общи условия и документи с крайните потребители на “ИНТЕРСАТ“ ООД

- Общи условия - 01.10.2016 г.

Виж в PDF

- Общи условия - 25.05.2018 г.

Виж в PDF

- Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване на "ИНТЕРСАТ"ООД за 2020 година

Виж в PDF