Параметри и условия за ползване

Коаксиална телевизия

 • Разпространение на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ), като основен или допълнителен пакет програми, предоставяни в некодиран или кодиран вид на потребителите и приемани от тях посредством крайни устройства.
 • Част от програмите могат да бъдат допълнително криптирани с цел изискване на     допълнително заплащане при тяхното потребление.
 • Цифров приемник, CA модул, както и Декодиращата карта се предоставят безплатно за срока на договора. След изтичането му, клиентът е длъжен да върне на Интерсат ООД използваните от него, за срока на договора устройства освен ако не подпише нов договор за използване на услугите, предоставяни от Интерсат ООД.
 • В случаите, в които се налага окабеляване за над 1 телевизора в дома ви, се дължи еднократна такса от 15.00лв. с ДДС за всеки допълнителен телевизор.

Интерактивна телевизия

 • Свалянето на приложението SmartHDTV е достъпно от смарт телевизори с операционна система Android, Tizen на Samsung и WebOS на LG.
 • За ползването на услугата може да е необходимо STB декодиращо устройство. То може да се закупи от касата на Интерсат ООД. Няма максимален брой устройства, които може да се използват на един адрес.
 • За ползване на услугата е необходима активна услуга Интернет, предоставяна от Атлантис САТ.
 • Възможност за самостоятелен монтаж на устройството.
 • Договорът за IPTV има минимален първоначален срок от 12 месеца. Услугата не може да се предостави с безсрочен договор.
 • Едновременното ползване на услугата Интернет и услугата Интерактивна телевизия може да доведе до намаляване на скоростта на достъп до интернет с до 20 Mbps, което намаляване може да доведе до по-бавно зареждане на сайтове, забавяне или прекъсване на стрийминг на музика в сайтове като YouTube, забавяне при ползването на видео разговори през приложения като Skype, Viber и др.

Инсталация

 • Услугите се предоставят на територията на Община Мездра и при наличие на техническа възможност за инсталация.
 • Интерсат ООД активира заявените електронни съобщителни услуги в срок до 24 (двадесет и четири) часа след като са изпълнени следните условия: подписан е Индивидуален договор за услуги; изградена е физическа свързаност до мрежата, когато потребителят не разполага с такава; заплатени са еднократна цена за свързване, както и дължима месечна абонамента цена, съобразно с Общите условия на Интерсат ООД и избрания от потребителя абонаментен или тарифен план и действащата към момента на сключването на Индивидуалния договор ценова листа за цените на предоставяните от Интерсат ООД електронни съобщителни услуги.
 • Инсталацията на услуги се извършва след предварителна уговорка за удобен ден и час. По време на инсталация на услугите е необходимо присъствие на пълнолетен член на семейството.
 • Интерсат ООД си запазва правото да изиска предварителен депозит за услуги, изискващи по-високи разходи, свързани с предоставянето на услугата, заявена от клиента.

Плащане

 • Услугите се заплащат в месеца, предхождащ месеца на ползване.
 • В месеца на включване се дължи такса равна на броя дни на ползване от датата на инсталация на услуга. Месечните абонаментни такси се фактурират в първия ден от започването на новия отчетен период, със срок за плащане до 2 дни от започването на новия отчетен период.
 • При неплащане на една абонаментна такса, услугите се спират поради неплащане. Възстановяването на услугата Интернет се извършва автоматично, веднага след плащане на дължимите суми по договор. Възстановяването на услугата Телевизия се извършва до 24 часа след плащане на дължимите суми по договор. Ако клиентът желае, може да заплати такса за експресно включване на стойност 15 лв.
 • В случаите, в които използвате предплатена услуга Интернет и/или Телевизия, предплатата е валидна за избрания срок – 6 или 12 месеца. След изтичане на срока можете да изберете друга услуга от Интерсат ООД и Атлантис САТ ООД или да предплатите за нов избран срок. Договорът не се подновява автоматично.

Договор

 • Офертите са валидни за нови клиенти, както и за настоящи клиенти на безсрочен договор (подписали безсрочен договор и такива, чиито договор е с изтекъл първоначален минимален срок – 12 месеца).
 • Офертите могат да се използвати от настоящи клиенти с неизтекъл срочен договор, когато абонаментът за услугата представлява преминаване към по-висок тарифен план (по-висока месечна цена).
 • Договор за ползване на услугата се сключва с минимален първоначален срок от 12 месеца, след изтичане на този срок договорът става безсрочен при същите условия.
 • Договор за ползване на услуга може да бъде сключен предварително в търговски офис на Интерсат ООД. За начална дата на активация на услуга се приема датата на констативния протокол за приемане качеството на услугата.
 • При предсрочно прекратяване на договора (преди изтичане на минималния срок), потребителят дължи три пълни месечни абонаментни такси до датата на изтичане на първоначалния минимален период на договора.