Допълнителни пакети цифрова телевизия

Обществените електронни съобщителни услуги, предоставяни от "Интерсат" ООД
гр. Мездра, ул. "Георги Димитров" № 21, ет. 1, ап. 3, ЕИК 816093327
на територията на община Мездра, в сила от 01.04.2021 г.

Пакет 7/8

0.78 лв.
на месец

Диема Екстра

11.99 лв.
на месец

Max
Sport

6.99 лв.
на месец

HBO & Cinemax

8.99 лв.
на месец