ОБЩИ УСЛОВИЯ

На договора с крайните потребители на “ИНТЕРСАТ“ ООД - предприятие, което има право да предоставя на територията на Република България електронни съобщителни мрежи и услуги - разпространение на радио- и телевизионни програми и достъп до Интернет, както и свързани с и към тях допълнителни услуги.

PDF  Настоящите Общи условия влизат в сила от 26.03.2019 г.

PDF   Общи условия - 01.10.2016 г.

PDF   Общи условия - 25.05.2018 г.

PDF  Политика за защита на личните данни Интерсат ООД

PDF  Правила и мерки за гарантиране на отворен достъп до интернет

Услуги Общ брой абонати
1 Услуги за пренос/или разпространение на радио- и телевизионни програми 1517
2 Фиксиран достъп до интернет 54

PDF  Параметри за качеството на предоставяните услуги и обслужване на "ИНТЕРСАТ"ООД за 2020 година

PDF  Списък на излъчвани програми от "ИНТЕРСАТ" ООД

 Кабелна Телевизия  Цифрова Телевизия  Интернет  Пакети
15лв - Месечен абонамент за физически лица 21лв - SD цифрова телевизия 19лв - при при скорост на сваляне (download) до 6 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 1 Mbit/s /мегабита за секунда
29лв - Кабелна и Интернет със скорост на сваляне (download) до 6 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 1 Mbit/s /мегабита за секунда
22лв - Месечен абонамент за юридически лица 23лв - HD и SD цифрова телевизия 25лв - при скорост на сваляне (download) до 12 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 2 Mbit/s /мегабита за секунда
33лв - Кабелна, Цифрова SD телевизия и Интернет със скорост на сваляне (download) до 12 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 2 Mbit/s /мегабита за секунда
35лв - Кабелна, Цифрова HD телевизия и Интернет със скорост на сваляне (download) до 12 Mbit/s /мегабита за секунда/
и на качване (upload) до 2 Mbit/s /мегабита за секунда
Плъзнете на дясно за повече информация